Yönetim Ekibi

Yönetim Kurulu, yapılanmanın genel ilkeleri doğrultusunda amaçları gerçekleştirme ve faaliyetlerin yürütülmesi hususunda en üst icra organıdır.

Yönetim Mentörü, önceki dönem Yönetim Kurulu’nda görev almış; yeni kurula işleyiş ve UPÖY vizyonunun benimsenmesi açısından yardımcı olmaktadır.

Denetim Kurulu, Upöy içinde çalışan herkes için ortak yolu bulan, ortaya çıkan veya çıkabilecek aksaklıkları çözüme kavuşturan, hem yönetimi hem de birim çalışanlarını kucaklayan bir köprüdür.