Yapılanmanın Misyon, Vizyon ve Amaçları

Misyon:

Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencilerinin kişisel, sosyal ve akademik açıdan, gelişimini çok boyutlu sürdüren Psikolojik Danışman olarak yetişmesine katkıda bulunmak. 

Vizyon:

Tüm Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerine ulaşmış, öğrenci ve öğrenci toplulukları arasındaki etkileşimi en üst seviyeye çıkaran ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik meslek standartlarına uyan, etik kodlara sahip, ruh sağlığı alanına katkı sağlayacak bilinçli öğrencileri temsil eden bir yapılanma olmak.

Amaçlar:

  • Türkiye, Makedonya, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim görmekte olan PDR öğrencilerinin sosyal ve akademik platformda ortak etkinliklerde bulunmalarını ve kişisel gelişimlerine katkılarını sağlama,
  • Türkiye, Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim görmekte olan PDR öğrencilerinin bütünlük ve beraberliğine katkıda bulunarak, güçlü bir ağ oluşumunu sağlama,
  • Ruh sağlığı alanına destek veren kurum ve kuruluşların öğrenci ve gençlik çalışmalarında kanal vazifesi görme,
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının kamuoyunun her kesiminde tanınması amacı ile oryantasyon faaliyetlerinin yapılması, alanımıza karşı yanlış tutum ve düşüncelerindeğiştirilmesi yönünde faaliyette bulunma,
  • Gerektiğinde bu yapılanmanın meslek çıkarlarını gözeterek çalışma kanallarını genişletmek yapılanmanın temel amaçlarını oluşturmaktadır.