TRAVMA VE TİYATRO

Canlılar üzerinde bedensel ve ruhsal açıdan etkin yaralanma belirtileri bırakan yaşantılar olarak tanımlanan travma kavramına günümüzde kısaca TSSB olarak bilinen travma sonrası stres bozukluğu noktasında sıklıkla rastlıyoruz. TSSB’nin farklı yönlerden ele alınarak oluşturulan tedavisel yöntemlerini muhakkak duymuşuzdur, fakat tiyatroyla travmasal ilişkileri bağdaştırdığımız hiç oldu mu? Bu yazımda genellikle çoğu insan tarafından sadece sanatsal çerçeve içerisinde“TRAVMA VE TİYATRO” yazısının devamını oku

PSİKO ÇEVİRİ -1-

Literatür taramalarındaki ortak mindfulness fikri, bilinçli farkındalık, an be an yaşanan olaylara kasıtlı ve yargısız bir odaklanma gerektirir. Klinik anlamda mindfulness (farkındalık) becerilerinin öğretilmesinin temel amacı, hastalara belli bir noktaya kadar öz farkındalık, kendini kabullenme ve duygusal tepkilerini kontrol edebilme yetilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.