PSİKOTERAPİDE EMPATİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Son yıllarda özellikle ruh sağlığı alanında giderek yıldızı parlayan, hepimizin hayatında defalarca deneyimlediği empati kavramının etimolojisi İngilizcedeki empathy sözcüğüne dayanmaktadır. Yunanca “en” (“iç, içine, içinde”) ve “patheia” (“duygu, acı, hissetme, algılama”) kelimelerinin birleşiminden oluşmakta ve “içinde hissetme” anlamına gelmektedir. Sözcük anlamından yola çıkarak popüler tanımıyla empati; kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak o bilincin“PSİKOTERAPİDE EMPATİNİN YERİ VE ÖNEMİ” yazısının devamını oku