BAĞLANMA VE ÖZGÜRLÜK

İnsan özgür doğar, oysaki her yerde zincirlere vurulmuştur. Jean-Jacques Rousseau İnsan olarak bizi diğer canlılardan ayıran en temel özellik bence eylemlerimiz ve onların sorumluğunu alabilme yetimizdir. Eylemlerimizi gerçekleştirirken de olabildiğince özgür olmak isteriz. Peki nedir bu özgürlük ve biz bu kavramı nerede kazanırız? Özgürlük birçok filozofça gerçekten mümkün olup olamayacağı ve mümkünse bunun hangi temellerle“BAĞLANMA VE ÖZGÜRLÜK” yazısının devamını oku