ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE DEĞERLENDİRME VE EĞİTİM SÜRECİ

GİRİŞ Öğrenme güçlüğü, özel eğitime gereksinimi olan bireyler içerisinde en büyük dilimi oluşturmakla birlikte bir terim olarak ilk kez 1962 yılında Samuel Kirk tarafından ele alınmıştır (Cortiella ve Horowitz, 2014; akt. Başar ve Göncü, 2018). Samuel Kirk’in özel öğrenme güçlüğü terimini ele almasından bu yana özel öğrenme güçlüğüne olan ilgi ve görüşlerin farklılığı birbirinden farklı“ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE DEĞERLENDİRME VE EĞİTİM SÜRECİ” yazısının devamını oku