HİPNOZUN NÖROFİZYOLOJİSİ

GİRİŞ Zihin beden problemi, zihin ve bedenin nasıl bir etkileşim içinde olduğunun sorgulanmasıdır. Bu konuda şu sorular sorulmaktadır. Zihin, bedenin bir parçası olan beyin ile aynı şey midir yoksa bedenden farklı bir şey midir? Modern bilim bu soruları monist bir yaklaşımla yanıtlamaktadır. Beden ile zihin birbirinden bağımsız değildir. Nitekim birçok araştırma zihinsel olayların sinir sistemi“HİPNOZUN NÖROFİZYOLOJİSİ” yazısının devamını oku