AHLAK OLGUSU VE KOHLBERG’İN AHLAKİ GELİŞİM KURAMI

Ahlak, geçmişten günümüze insanlığın en çok karşıt görüşlerde bulunduğu olgulardan biridir. Bir çok filozof, ahlak olgusunu kendi felsefi yaklaşımı ekseninde tanımlamış ve buna paralel olarak insanın ahlaki gelişimine dair çeşitli görüşlerde bulunmuştur. Ahlak kelimesinin etimolojik açıdan kökeninin Arapça “hulk” ; Yunanca “ethos” ve Latince “mos” kelimelerine dayandığı bilinmektedir. Arapça “hulk”, “huy” anlamına gelmektedir. Ahlak kelimesi“AHLAK OLGUSU VE KOHLBERG’İN AHLAKİ GELİŞİM KURAMI” yazısının devamını oku

FREUD VE PSİKALANALİZ ADINA SÖYLEŞİLER

Sigismund Scholomo Freud kısaca Freud nam-ı diğer Psikolojinin babası. Biz ruh sağlığı öğrencileri ve çalışanlarının ilk göz ağrısı. Fakülteye başladığımızda ilk öğrendiğimiz isimdir Freud bizim. Ah mazi kalbimde yaradır, zamanında adını zor telaffuz ederken şimdilerde onunla ilgili yazı yazıyorum. Öncelikle çok sevgili Freudcuğumuzu tanıyalım. Freud, 6 Mayıs 1856’da Avusturya-Macaristan İmparatorluğunda doğdu. 10 kardeşin 3.süydü. Kendinden“FREUD VE PSİKALANALİZ ADINA SÖYLEŞİLER” yazısının devamını oku