AHLAK OLGUSU VE KOHLBERG’İN AHLAKİ GELİŞİM KURAMI

Ahlak, geçmişten günümüze insanlığın en çok karşıt görüşlerde bulunduğu olgulardan biridir. Bir çok filozof, ahlak olgusunu kendi felsefi yaklaşımı ekseninde tanımlamış ve buna paralel olarak insanın ahlaki gelişimine dair çeşitli görüşlerde bulunmuştur. Ahlak kelimesinin etimolojik açıdan kökeninin Arapça “hulk” ; Yunanca “ethos” ve Latince “mos” kelimelerine dayandığı bilinmektedir. Arapça “hulk”, “huy” anlamına gelmektedir. Ahlak kelimesi“AHLAK OLGUSU VE KOHLBERG’İN AHLAKİ GELİŞİM KURAMI” yazısının devamını oku