TERAPİNİN DOĞASI : EMPATİ

“İletişim” adını verebileceğimiz bilgi alışverişi, yaşamdaki önemli olaylardan birisidir. Canlılar varlıklarını sürdürebilmek için iletişimde bulunmak zorundadırlar. Bütün canlıların ihtiyaç duyduğu iletişimin insan yaşamındaki yeri ise bambaşkadır. Çünkü insan, diğer canlılardan farklı olarak, sürdürmekte olduğu iletişimleri incelemek ve geliştirmek  şansına sahiptir. Şüphesiz diğer canlılar da birbirleriyle, kendilerine göre derin ve anlamlı iletişimler kuruyor olabilirler. Ancak tüm“TERAPİNİN DOĞASI : EMPATİ” yazısının devamını oku

PSİKOTERAPİDE EMPATİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Son yıllarda özellikle ruh sağlığı alanında giderek yıldızı parlayan, hepimizin hayatında defalarca deneyimlediği empati kavramının etimolojisi İngilizcedeki empathy sözcüğüne dayanmaktadır. Yunanca “en” (“iç, içine, içinde”) ve “patheia” (“duygu, acı, hissetme, algılama”) kelimelerinin birleşiminden oluşmakta ve “içinde hissetme” anlamına gelmektedir. Sözcük anlamından yola çıkarak popüler tanımıyla empati; kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak o bilincin“PSİKOTERAPİDE EMPATİNİN YERİ VE ÖNEMİ” yazısının devamını oku