GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL İSTİSMAR

Çocukluk dönemi içerisinde çocuğun, ona bakmakla yükümlü olan kişiler ve diğer yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal, zihinsel, cinsel gelişimlerini engelleyen; beden veya ruh sağlığına zarar veren, kaza sonucu olmayan durumlarla karşı karşıya bırakılması çocuk istismarıdır. Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması ise çocuk ihmali olarak tanımlanır. Bunlarçok ciddi toplumsal sorun olmanın yanı sıra yol açtığı bedensel, zihinsel ve psikolojik bozukluklar ile bireylerde“GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL İSTİSMAR” yazısının devamını oku

PSİKOTERAPİDE EMPATİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Son yıllarda özellikle ruh sağlığı alanında giderek yıldızı parlayan, hepimizin hayatında defalarca deneyimlediği empati kavramının etimolojisi İngilizcedeki empathy sözcüğüne dayanmaktadır. Yunanca “en” (“iç, içine, içinde”) ve “patheia” (“duygu, acı, hissetme, algılama”) kelimelerinin birleşiminden oluşmakta ve “içinde hissetme” anlamına gelmektedir. Sözcük anlamından yola çıkarak popüler tanımıyla empati; kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak o bilincin“PSİKOTERAPİDE EMPATİNİN YERİ VE ÖNEMİ” yazısının devamını oku