GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL İSTİSMAR

Çocukluk dönemi içerisinde çocuğun, ona bakmakla yükümlü olan kişiler ve diğer yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal, zihinsel, cinsel gelişimlerini engelleyen; beden veya ruh sağlığına zarar veren, kaza sonucu olmayan durumlarla karşı karşıya bırakılması çocuk istismarıdır. Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması ise çocuk ihmali olarak tanımlanır. Bunlarçok ciddi toplumsal sorun olmanın yanı sıra yol açtığı bedensel, zihinsel ve psikolojik bozukluklar ile bireylerde“GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL İSTİSMAR” yazısının devamını oku

BOŞANMANIN ARDINDAN: ÇOCUK

    Boşanma konusu toplumsal ve güncel konular arasında üzerine uzun uzun konuşulacak bir olgu. Evliliği hukuksal anlamda bitirmek gibi anlamı olsa dahi şüphesiz ki aile kurumunu ve bu kurumun üyelerini etkiliyor. Yaşam tarzlarını, günlük rutinlerini ve alışkanlıklarını, karşı cinsle başta olmak üzere tüm ikili ilişkilerini, aileye bakış açısını, düşünce yapısını, duygusal durumlarını, sorumluluklarını ve daha birçok“BOŞANMANIN ARDINDAN: ÇOCUK” yazısının devamını oku

RÜZGARI DİZGİNLEYEN ÇOCUK

Kitapta küçük bir Afrika ülkesi olan Malawi’de 2002 yıllarında, büyük kıtlık esnasında yaşanan sorunlar neticesinde ortaya çıkan bir başarı hikayesiyle karşı karşıyayız. Bu eser, yoksulluk içinde büyüyen 14 yaşındaki William Kamkwamba’nın başarısını ben diliyle anlattığı bir romanıdır. Yazar, hayatını ve başarısını bu kitabında anlatmıştır. Özgün adı “The Boy Who Harnessed the Wind” olan bu kitap“RÜZGARI DİZGİNLEYEN ÇOCUK” yazısının devamını oku

AİLE MODELLERİ VE DAVRANIŞSAL ÇOCUK GELİŞİMİ – 1

Ebeveyn ve Aile Tipleri Işığında Agresif/Saldırgan Çocuklar İnsan, hayatta kalabilmek için üzerinde yaşadığı evrenin korkutucu gücüyle baş etmek durumunda kalmıştır. Fakat bu mücadelede tek başına başarılı olamadığını görünce birlik olma yoluna başvurmuş ve toplumları oluşturmuştur. Zaman ilerledikçe toplumlar gelişmiş ve toplumlar geliştikçe de insan yalnızlaşmıştır. İnsanın doğanın gücü karşısında gösterdiği birlik olma becerisini, toplum haline“AİLE MODELLERİ VE DAVRANIŞSAL ÇOCUK GELİŞİMİ – 1” yazısının devamını oku

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Çocukların; kendilerini koruyan, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine önem veren, sağlık koşulları gelişmiş, beslenme ve barınma olanaklarının  olduğu, eğitim alabilecekleri, güvenli bir ortamda büyümeye hakları vardır. Bu ortamın temel ögelerini sıralayacak olursak; toplumu oluşturan ailelerin ve toplumun diğer kurumlarının çocuğa bakış açısı ve çocuğu koruma kapasitesi, hükümetin bu konudaki kararlılığı, yasalar ve uygulamalar, tutum ve“DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ” yazısının devamını oku