İŞ YAŞAMINDA KADINLARIN KARŞILAŞTIKLARI ENGELLER: CAM TAVAN ve CAM UÇURUM

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yol açtığı pek çok sorundan biri; kişilerin, özellikle de kadınların, iş yaşamında karşılaştıkları engellerdir. Bu engeller toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına dayanır ve baskın kültüre bağlı olarak nesilden nesle aktarılır. Toplumun cinsiyet değişkenine bakışı, kalıp yargıların oluşumdaki en büyük etkendir. Biyolojik cinsiyet kişilerin doğuştan getirdikleri özelliklerken, toplumsal cinsiyet toplumun erkek ve kadın olmaya“İŞ YAŞAMINDA KADINLARIN KARŞILAŞTIKLARI ENGELLER: CAM TAVAN ve CAM UÇURUM” yazısının devamını oku