PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Fatma Sude ÇETİNKAYA1*, Asiye Selay KESKİN2, Büşra MADAN3, Ceren ALTINER4 1*Gazi Üniversitesi. fsudecetinkaya@gmail.com2Yıldız Teknik Üniversitesi. selaykeskin88@gmail.com3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. madanbusra@gmail.com4Hacettepe Üniversitesi. cerenaltiner43@gmail.com ÖZBu çalışmanın amacı psikolojik danışman adaylarının akademik erteleme düzeylerinin incelenmesidir. Tarama modeli uygulanan bu çalışma, UPÖY Yazı İşleri ve Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar döneminde 234 Rehberlik ve Psikolojik“PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ” yazısının devamını oku

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE DEĞERLENDİRME VE EĞİTİM SÜRECİ

GİRİŞ Öğrenme güçlüğü, özel eğitime gereksinimi olan bireyler içerisinde en büyük dilimi oluşturmakla birlikte bir terim olarak ilk kez 1962 yılında Samuel Kirk tarafından ele alınmıştır (Cortiella ve Horowitz, 2014; akt. Başar ve Göncü, 2018). Samuel Kirk’in özel öğrenme güçlüğü terimini ele almasından bu yana özel öğrenme güçlüğüne olan ilgi ve görüşlerin farklılığı birbirinden farklı“ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE DEĞERLENDİRME VE EĞİTİM SÜRECİ” yazısının devamını oku