PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Fatma Sude ÇETİNKAYA1*, Asiye Selay KESKİN2, Büşra MADAN3, Ceren ALTINER4 1*Gazi Üniversitesi. fsudecetinkaya@gmail.com2Yıldız Teknik Üniversitesi. selaykeskin88@gmail.com3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. madanbusra@gmail.com4Hacettepe Üniversitesi. cerenaltiner43@gmail.com ÖZBu çalışmanın amacı psikolojik danışman adaylarının akademik erteleme düzeylerinin incelenmesidir. Tarama modeli uygulanan bu çalışma, UPÖY Yazı İşleri ve Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar döneminde 234 Rehberlik ve Psikolojik“PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ” yazısının devamını oku