RÜZGARI DİZGİNLEYEN ÇOCUK

Kitapta küçük bir Afrika ülkesi olan Malawi’de 2002 yıllarında, büyük kıtlık esnasında yaşanan sorunlar neticesinde ortaya çıkan bir başarı hikayesiyle karşı karşıyayız. Bu eser, yoksulluk içinde büyüyen 14 yaşındaki William Kamkwamba’nın başarısını ben diliyle anlattığı bir romanıdır. Yazar, hayatını ve başarısını bu kitabında anlatmıştır. Özgün adı “The Boy Who Harnessed the Wind” olan bu kitap pek çok dile çevrilerek satış rekorları kırmış, “New York’da Bestseller” olup büyük bir başarı yakaladıktan sonra filme dönüştürülmüştür. Film William Kambwamba’nın gerçek hayat hikayesidir. William kitapta da hikayesini anlatmaya başlarken “Denersem yapabilirim, düşüncesiyle yola çıktığımda henüz 14 yaşındaydım. Yaşadığımız bölgedeki kıtlık artık dayanılmaz olmuştu ve etrafımdaki insanlar teker teker ölüyordu. Buna bir son vermeli, en azından denemeliydim. Çevremdeki insanların, hatta ailemin bile bana deli gözüyle bakmasını hiç umursamadan sadece amacıma odaklandım. Ve başardım da!” diyor.

Öncelikle William’ın kendi çabasına ve yeteneklerini keşfedip geliştirmesine ve kendini eğitip ülkelerinde gerçekleşen sorunu çözmesini hayranlıkla izlediğimi belirtmek isterim. Afrika’da yaşamakta olan insanlarda temel ihtiyaçlarını karşılayamama ve ‘Mutlak Yoksulluk’ gözlenmektedir.

Filmde eğitim konusunda da belli sıkıntıların olduğunu ,kadınlar için üniversitenin büyük bir önem arz ettiğini ve bu durumun statü farklılığına da yol açtığını belli sahnelerde gözlemleyebiliyoruz. William’ın annesi ablasına Üniversiteye gideceksin benim bile hayal edemediğim şeyler yapacaksın tarzında cümleler kurması da üniversite eğitiminin önemini ve kızlar için üniversite okumanın zorluğunu gözler önüne sermektedir.

William’ın okulu paralı bir okuldu, kıtlıkla mücadele eden toplumda böyle bir tablo ile karşılaşmak bizlere eğitimi tasarruf yatırımı, öğrencileri yatırım nesneleri, öğretmenleri ise yatırımcı olarak sunuyor. Kıtlık olduğu için öğrenciler ücreti yatıramıyorlar, böylelikle yatırım nesneleri ortadan kalkıyor. Yatırım nesneleri de ortadan kalkınca okulda da yatırımcı kalmıyor ve eğitim sonlanıyor.

Bilinçsizlik ve eğitimsizlik olarak gözlemlediğim konu ise, kıtlık içindeyken sel felaketi ile karşı karşıya kaldıkları esnada, belli bir bütçe için Malawi halkının ağaçları satmalarıydı ve ağaçları satarken düşünce ayrılıkları göze çarpıyordu Feire’nin de dediği gibi ‘Özel bir problem ezilenlerin ikililiğidir: Çelişkilidirler, bölünmüşlerdir, somut bir baskı ve şiddet durumunda biçimlenmişlerdir ve bu durum içinde var olmaktadırlar. Bu durumun içinde ise William okuldan atılmasına rağmen, kütüphanede kitaplar okuyor ve suyu elde etme yolları arıyordu, eğitim sadece okuldan ibaret değildi William kendisini besliyor ve çevresine yansıtmak için adımlar atıyordu, kendisi radyoları tamir eden William bu yeteneğinin peşinden gitmişti, eğitimle yoksulluk bir anda kalkmasa bile gelecek kuşaklarda önemli adımlara vesile oluyordu..
William önce kendisini eğitiyor sonrasında ise bilgi birikimi ile nitelik ve nicelik olarak iş gücü temin ediyor ve yaratıcı zekası ile bilgisini harmanlayarak hedefine ulaşıyor.

Film tarımla geçinen toplumun istihdam düzeyi düşük olmasına rağmen eğitimle üretim faaliyetlerinin istihdamına sahip olabileceğini de bizlere gösteriyor.

William bu güneşi kendi keşfetmiş ve çevresini de aydınlatıp sefaletten kurtarmıştır. William’ın yaşadığı çevrede beşeri sermaye donanımı yetersizdi William ABD’de elektrikle su sağlanıyor diyor ve kitapları okumaya başlıyor kendini eğitiyordu buradan da anlaşılacağı gibi yüksek verimle üretim yapma yeteneğini kazanmak için belli bir eğitim seviyesine ulaşmak gerekir. William kendi yeteneğini kendi keşfetmiş kendisi hayal etmiş ve çabalamıştır bir nevi İnsanlar dünya aracılığıyla birbirlerini eğitirler diyebiliriz. Ya çaresizsiniz ya da çare sizsiniz.

  • Gizem Selma AYDIN