GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL İSTİSMAR

Çocukluk dönemi içerisinde çocuğun, ona bakmakla yükümlü olan kişiler ve diğer yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal, zihinsel, cinsel gelişimlerini engelleyen; beden veya ruh sağlığına zarar veren, kaza sonucu olmayan durumlarla karşı karşıya bırakılması çocuk istismarıdır. Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması ise çocuk ihmali olarak tanımlanır. Bunlarçok ciddi toplumsal sorun olmanın yanı sıra yol açtığı bedensel, zihinsel ve psikolojik bozukluklar ile bireylerde“GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL İSTİSMAR” yazısının devamını oku

“Düşünüyorum, O Halde Yok Oluyorum!” – RUMİNASYON/OVERTHİNKİNG

“Cogito ergo sum.” “Düşünüyorum, o halde varım.” anlamına gelen Descartes’ın ünlü sözü. Descartes’a göre düşünmek varlığı kesin olan tek şeydir ve var olmanın ön koşuludur. Düşünmek var olmanın ön koşulu iken fazlaca düşünmek bilişsel bir buhran sürecine giden yolu aralayabilir mi? Peki insan, varlığı kesin olan tek şeyin bazen yok olmasını dileyebilir mi? Düşünmek, insana““Düşünüyorum, O Halde Yok Oluyorum!” – RUMİNASYON/OVERTHİNKİNG” yazısının devamını oku

KALABALIKLAR İÇİNDEKİ SOYUTLANIŞ: YALNIZLIK

Yalnızlık, yalnız kalma hali… Bireyin bir anda toplumdan uzaklaşması, sosyal çevresinden kendini soyutlaması… Günümüzde yalnızlık konusu, farklı alanlarda ele alınmıştır. Edebiyattan örnek verecek olursak Peyami Safa “Yalnızız” romanında insanların yalnızlık hallerinin acılı dışavurumlarını ele alırken, Orhan Veli “Bilmezler yalnız yaşamayanlar, nasıl korku verir sessizlik insana…” dizeleriyle değinir yalnızlığa. Peki, yalnızlık nasıl ortaya çıkar? Araştırmalar, bazı“KALABALIKLAR İÇİNDEKİ SOYUTLANIŞ: YALNIZLIK” yazısının devamını oku

HAYATIN VAZGEÇİLMEZ YANI: STRES

Bizleri yakın duygusal ilişkilerden uzaklaştıran, hayattan aldığımız zevki azaltan gölgemiz: Stres Stres kimine göre öznel olarak tanımlanıp birden çok boyuttan oluşurken kimine göreyse nesnel bir tanım gerektirir ve tek bir genel durumu ifade eder. Stresin farklı hayatlarda farklı izler bırakan, iyi ve kötü günde daima yanımızda yer alan popüler bir kavram olduğu ise şüphesiz bir“HAYATIN VAZGEÇİLMEZ YANI: STRES” yazısının devamını oku

İŞ YAŞAMINDA KADINLARIN KARŞILAŞTIKLARI ENGELLER: CAM TAVAN ve CAM UÇURUM

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yol açtığı pek çok sorundan biri; kişilerin, özellikle de kadınların, iş yaşamında karşılaştıkları engellerdir. Bu engeller toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına dayanır ve baskın kültüre bağlı olarak nesilden nesle aktarılır. Toplumun cinsiyet değişkenine bakışı, kalıp yargıların oluşumdaki en büyük etkendir. Biyolojik cinsiyet kişilerin doğuştan getirdikleri özelliklerken, toplumsal cinsiyet toplumun erkek ve kadın olmaya“İŞ YAŞAMINDA KADINLARIN KARŞILAŞTIKLARI ENGELLER: CAM TAVAN ve CAM UÇURUM” yazısının devamını oku